Quick Links

List Of All Private Institution


1. इब्ने सीना तिब्बिया कालेज एण्ड हास्पिटल, आजमगढ़। www.ibnesinatibbiya.org
2. जमिया तिब्बिया, देवबन्द, सहारनपुर। www.jamiatibbiya.com
3. देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, देवबन्द, सहारनपुर। www.dumc.co.in
4. अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर। www.aiumc.org
5. अलीगढ़ यूनानी/आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अलीगढ़। www.auamc.in
6. शम्म-ए-गौसिया माइनारिटी यूनानी मेडिकल कालेज, गाजीपुर। www.shammegroup.org
7. इरम यूनानी मेडिकल कालेज, लखनऊ। www.eramedu.com
8. डा0 अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एण्ड हास्पिटल, मलिहाबाद लखनऊ। www.draatch.org
9. हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, सम्भल। www. hrumch.com
10. गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, फतेहपुर। www.gumedicalCollege.com
11. ग्लोकल कालेज आफॅ यूनानी मेडिकल साइन्स एण्ड रिसर्च सेन्टर सहारनपुर। www. glocaluniversity.edu.in
12. हयात यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, हयात कम्पलेक्स, हरदोइ रोड, काकोरी, लखनऊ। www.hayatumc.com
13. संस्कृति यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, 28 के0एम0 स्टोन, मथुरा दिल्ली हाईवे, छाता www.sanskriti.edu.in/unani.html